BAHAY-SALIKSIKAN NG BULACAN

Center for Bulacan Studies

Ang Bahay-salisikan ng Bulacan ay isang institusyon ng Lalawigan ng Bulacan na itinatag upang manguna sa pagtitipon at pagsisinop ng mga kagamitan, dokumento, at mga saliksik tungkol sa Bulacan. Gawain din nito ang magsaliksik, mag-aral, maglathala, at magpakilala sa kasaysayan, kalinangan, kalikasan, at lipunang Bulakenyo. Tumutulong din ito sa mga iskolar na nais mailimbag at makilala ang kanilang mga gawa patungkol sa Bulacan.


Mga Pananaw

Maging sentro para sa pag-aaral ng Bulacan kung saan matatagpuan ang mga kagamitang kakailanganin ng sino mang mag-aaral at nais tumuklas sa Bulacan;

 • Malinang ang kaisipang pampook (sense of place) at diwang makabansa ng mga Bulakenyo; at
 • Magkaroon ng kagalingang makapagsagawa ng mga gawaing pangkaalaman (scholarly pursuits) bilang ambag ng mga iskolar, Bulakenyo man o hindi, sa pagpapayaman ng pananaliksikang Bulakenyo.


Mga Hangarin

Pagyamanin ang pagkatalos at pagpapahalaga ng mga Bulakenyo sa kanilang kasaysayan, kalinangan, at kalikasan;

 • Itaguyod ang kanilang pakikilahok sa mga makabuluhang pananaliksik sa mga bagay na may kinalaman sa Bulacan; at
 • Makibahagi sa pagbuo ng mga panlipunang pundasyon tungo sa kaunlaran ng pamayanan at ng bansa.


Mga Layunin

Mapag-isa ang mga Bulakenjyong iskolar upang ibahagi ang kanilang kagalingan sa pagpapakilala ng Bulacan;

 • Matulungan ang ibang mga iskolar na maisakatuparan ang kanilang mga nabinbing mga pananaliksik dala ng kawalan ng pondo;
 • Matipon ang mga dokumento nmula sa iba’t ibang bayan at lungsod ng Bulacan;
 • Makapagsagawa ng mga programa, panayam, talakayan, palihan, o kumperensiyatungkol sa Bulacan;
 • Maituro sa mataas na paaralan sa buong Bulacan ang asignaturang Bulacan na nasimulan na sa ibang mga lalawigan, at makapaglimbag ng mga modyul at aklat pangmag-aaral;
 • Makatulong sa mga programang bayan at paggawa ng mga polisiyang panlipunan.

Ang Bahay-saliksikan ng Bulacan ay itinatag upang isulong ang pag-unlad ng kamalayan tungkol sa kasaysay at kalinangan ng lalawigan, ang Bahay-Saliksikan ng Bulacan ay abala noong 2009 sa mga mahalagang proyekto sa pagtupad ng kanyang mga adhikain. Ang mga sumusunod ilan sa mga mahalagang gawain na kanyang naitaguyod.

 • Pakikipagtulungan ng Bahay-saliksikan (sang-ayon sa atas ni Dr. Mariano de Jesus) sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (sa pamamagitan ni Sonny Cristobal ng Bulacan Arts, Culture, and History Institute ng Unibersidad ng Regina Carmeli) para sa Bulacan cultural mapping
 • Dokumentasyon hinggil sa Salubong sa Quingua (Salubong Festival) sa bayan ng Plaridel, Bulacan, sa tulong ni Francisco Florentino, lokal na historyador ng Plaridel
 • Nakiisa at nakilahok sa Seminar Workshop on Bulacan Heritage Tour Development sa Hiyas ng Bulacan Convention Center, Lungsod ng Malolos.  Ito’y sa pangunguna ng Dangal ng Bulacan Foundation, Inc., ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, at ng Kagawaran ng Turismo
 • Isinagawa ang North-south dialogue: A journey through towns and cities, a lecture-series on local history in honor of Dr. Brian Fegan (si Dr. Fegan ay isang Australianong antropologo at pilantropo na tumulong sa pag-unlad ng edukasyon at kabuhayan ng mga taga-San Miguel, Bulacan).  Ito’y sa pakikiisa ng UP Kagawaran ng Kasaysayan, Samahang Pangkasaysayan ng Bulacan, Inc. (SAMPAKA, Inc.), BulSU Kagawaran ng Agham Panlipunan, at ng Kapisanan ng mga Mag-aaral sa Araling Panlipunan (KAPIMAPA) ng Dalubhasaan ng Edukasyon
 • Pagsimula sa pagkolekta ng mga himno at martsa sa bawat bayan ng Bulacan upang ilahok sa Halimuyak, publikasyong pansining at pangkalinangan ng Bahay-saliksikan na ilalathala para sa Araw ng Lalawigan ng Bulacan sa Agosto 15, 2009
 • Pagtanggap sa manuskrito na pinamagatang Aplikasyon sa CADT ng mga Tribung Dumagat mula kay Bro. Martin Francisco, konsultant ng Bahay-saliksikan para sa Dumagat and Sierra Madre Studies, bilang bagong publikasyon ng Bahay-saliksikan (posibleng mailathala at maihabol para sa National Cultural Heritage Month sa Mayo 2010)
 • Pagtanggap sa tugon ng pamilya ng National Scientist ng Pilipinas na si Dr. Geminiano de Ocampo na ido-donate ang koleksyon ni Dr. de Ocampo sa Bahay-saliksikan
 • Pagpapaunlak sa isang panayam sa Bahay-saliksikan hinggil sa suliraning panlipunan, pang-ekonomiya, at pangkalinangan ng fiesta sa Gitnang Luzon sa CLTV 36 sa Lungsod ng San Fernando, Pampanga, kasama ang Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies at ang Central Luzon State University
 • Isinagawa ng Bahay-saliksikan, kasama ang Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies, Arte Bulakenyo Foundation, Inc., at ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, ang Unang Pambansang Kumperensya ng Bulacan at Pampanga para sa Kasaysayan, Sining, at Kalinangan sa Holy Angel University, Lungsod ng Angeles
 • Pinangunahan ang pagdiriwang ng Bulacan para sa Araw ng mga Bayaning Bulakenyo at ang Araw ng Pagkakaibigan ng mga Bulakenyo at Kapampangan sa Hagonoy Bulacan bilang pagdakila na rin sa ika-438 taong anibersaryo ng Labanan sa Bangkusay.  Katuwang rito ang Sangguniang Bayan ng Hagonoy, SAMPAKA, Inc., Pambansang Suriang Pangkasaysayan, Hagonoy Water District, at ang Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University
 • Nilagdaan ng direktor ng Bahay-saliksikan at ni Dr. Luis Camara Dery ng De La Salle University Taft ang Memorandum of Agreement hinggil sa paglalathala ng ikaanim na aklat ng Bahay-saliksikan, ang Makatang Madirigma, Mandirigmang Makata: Si Benigno Ramos sa Kasaysayan ng Pilipinas na ilulunsad sa Agosto 30, 2009 sa Bulakan, Bulacan
 • Pinangunahan ang 2nd Bulacan Sierra Madre Summit 2009, sa pakikipagtulungan ng Tanggapan ng Pangalawang Punong-lalawigan ng Bulacan at ng Sagip Sierra Madre Environmental Society, Inc., na ginanap sa Bulwagang Ernesto C. Valencia, BSU
 • Nakiisa at pinangunahan ng Bahay-saliksikan ang delegsayon ng BSU para sa ika-113 taong anibersaryo ng kamatayan ni Marcelo H. del Pilar sa Pambansang Dambanang Pangkasaysayan ni MH del Pilar sa Bulakan, Bulacan, katuwang ang Pambansang Suriang Pangkasaysayan, BSU Kagawaran ng Agham Panlipunan sa pangunguna ni Dr. Dolorita del Rosario, at BSU Dalubhasaan ng Edukasyon sa pangunguna ni Dr. Luzviminda Tantoco
 • Inilahok ang aklat ng Bahay-saliksikan na Bulakan ng mga Bayani ni Dr. Jaime Veneracion sa University of the Philippines Centennial Book Award
 • Naging pangunahing tagapagsalita sa ginanap na open forum on Bulacan-Pampanga History na pinamagatang “Bulacan 1578?” sa pangunguna ng ABFI.
 • Inilunsad ang pang-anim na aklat ng Bahay-saliksikan na pinamagatang “Benigno Ramos sa Kasaysayan ng Pilipinas” na isinulat ni Dr. Luis Camara-Dery.
 • Inihandog ni Dr. Jaime Veneracion ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman sa tanggapan ang bahagi ng kanyang mga personal na koleksyon ng Philippine Studies Materials
 • Ginanap ang 1st Lecture Series for Bulacan Studies sa BSU Hostel and Function Hall na ang paksa ay “Remembering the Heroes of the Siege of Baler” na inialay ng tanggapan para sa ika-149 na taong kapanganakan ng bayani ng Labanan sa Simbahan ng Baler na si Col. Simon Tecson ng San Miguel de Mayumo, Bulacan
 • Isinagawa ang 2nd Lecture Series for Bulacan Studies na may paksang “Una Bulaquena: Ang mga Kababaihan sa Lipunan.”
 • Isinagawa ang 3rd Lecture Series for Bulacan Studies sa Plaridel Central School, Plaridel, Bulacan na dinaluhan ng 150 mga guro at iba pang mga alagad ng kasaysayan at kalinangan na may paksang “Kasaysayang Lokal: Paano Saliksikin, Isulat, at Ituro.”
 • Isinagawa ang 1st Lakbay Bulacan ng tanggapan sa pangunguna ni Dr. Dolorita del Rosario kasama ang mga nagsipagtapos na mag-aaral ng BSED Social Studies ng BSU Kolehiyo ng Edukasyon.