October 21, 2016

Agro-Forestry itinuro sa mga Dumagat

Maestra ngayon ng mga katutubong Dumagat ang pangulo ng Bulacan State University, Dr. Cecilia N. Gascon, na isa ring Forester. Sentro ng kanyang pagtuturo ang iba't ibang pamamaraan sa pagtatanim ng mga katutubong puno na tinatambalan ng mga high value commercial crops na siyang konsepto ng Agro-Forestry.

By Office of the President

Nagpaunlak si Pangulong Gascon sa paanyaya ni Dr. Reynaldo S. Naguit, pangulo ng Gurong sa Bayan Inc-Kamalayang Bayan, na mismong siya ang maging tagapagturo upang tuwirang maalalayan ang mga katutubo sa pagsasakatutubo rin ng paraan ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng Agro-Forestry.

Bahagi ito ng programang Rainforestation o pagtatanim ng mga katutubong puno at iba pang high value crops sa Kanlong-Tubig (watershed) ng Angat Dam, sa bayan ng Norzagaray, kung saan naninirahan ang mga katutubong Dumagat. Katuwang ng pangulo si Gng. Marian Fernando, isang agriculturist mula sa Provincial Agriculture Office (PAO). Isa itong panimulang gawain bilang paghahanda sa nalalapit na pagtatanim sa Nobyembre 5 sa Punduhan ng mga Dumagat, ng mga katutubong puno at mga tinukoy na angkop na high value crops.

Bukod sa pagtitiyak na may kakatas na tubig mula sa ugat ng mga punong itatanim upang patuloy na may imbak na tubig ang Angat Dam, layunin din ng proyektong magkaroon ng patuloy na kabuhayan ang mga Dumagat na nakabatay sa katutubong pamamaraan.

SHARE THIS PAGE: